Hore

MOŽNOSTI

Odberateľ

1,90 eur/mesačne + DPH

(27,36 eur/rok vrátane DPH)

minimálne 10 vydaní newslettera za rok,

prístup do archívu a k odporúčaným odberom

Člen

2,90 eur/mesačne s DPH

(34.8 eur/rok vrátane DPH) to,čo Odberateľ +

20 % zľavu z ceny na chystané knihy,

ebooky a kurzy.

Priaznivec

9 eur/mesačne s DPH

(108 eur/rok vrátane DPH) to, čo Člen +

dve bezplatné konzultácie (2x 0,5 h)

Počet priaznivcov je obmedzený na 29 miest


Možnosti úhrady v krypte nájdete v záložke Podpora (vtedy ma prosím kontaktujte aj mailom na uhrada@borisjankovsky.sk)